home

Tijd en aandacht.

Tempus betekent tijd. Tijd en aandacht zijn sleutelwoorden in een periode van overlijden. U wordt geconfronteerd met het verlies van een dierbare. Aangezien de dood geen agenda heeft, komt deze bijna altijd ongelegen, onverwacht binnen. Dan staat de tijd, heel verbazingwekkend, niet stil.

In deze emotionele periode geeft Tempus Uitvaartzorg u tijd en ruimte om afscheid te nemen.

Er moet veel geregeld worden, maar dat hoeft écht niet allemaal op de eerste dag. Stap voor stap geven we samen het afscheid vorm, want verwerking begint met een afscheid waarin u de overledene, maar ook uzelf, herkent.
Het spreekt voor zich dat de wensen van de overledene en uw wensen daarin leidend zijn.

Het is goed om te weten dat u altijd uw eigen uitvaartbegeleider mag kiezen, ongeacht of en waar u verzekerd bent.

Altijd bereikbaar.

Tempus Uitvaartzorg
Freddy van Eerd
Robijn 11, 5345 TD Oss
info@tempus-uitvaartzorg
+31 6 19 01 11 71